Koło artystyczne „Zakolorowani”

Głównym celem koła jest :
-rozwijanie możliwości ucznia w wyniku różnorodnych działań plastycznych i szerokiej gamy stosowanych technik.
-rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i ciekawości poznawczej,
-rozwijanie zdolności manualnych i percepcyjnych,
-umożliwienie wyrażania siebie, swoich uczuć, i stanów emocjonalnych poprzez ekspresję plastyczną,
-rozbudzanie naturalnej wrażliwości na piękno otaczającego świata,
-podniesienie poczucia własnej wartości poprzez własną twórczość,
-wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystywania materiałów.
/p>

W ramach pracy w kole:
-uczniowie przygotowują prace na konkursy plastyczne (z wykorzystaniem różnorodnych technik, zgodnie z propozycjami konkursowymi,
-wykonują elementy dekoracyjne na użytek klasy i szkoły,
-przygotowują prace na kiermasze i wystawy(z gliny, gipsu, tkanin, szkła itp.),
-pracują z komputerem (prace w programach graficznych).

W bieżącym roku szkolnym zajęcia w kole artystycznym odbywają się w poniedziałki.
Opiekunkami koła są panie: Joanna Pluta i Krystyna Różycka.