BIP

Zespół wokalny „METRUM”

Zespół wokalno-instrumentalny istnieje w naszym ośrodku od 2009 roku. Na zajęcia uczęszczają uczniowie gimnazjum oraz szkoły przysposabiającej do pracy. Do głównych celów zajęć zalicza się: rozwijanie muzycznych zainteresowań uczniów, zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych, kształtowanie kultury muzycznej oraz kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.

Udział wychowanków w zespole wokalno-instrumentalnym ma na celu: kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, grę na instrumentach szkolnych, wdrażanie do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego. Swoje umiejętności zespół prezentuje podczas niektórych imprez i uroczystości szkolnych.