Koło Plastyczne „Zaczarowany ołówek”

Szkolne Koło Plastyczne działa od września 2002 r. i jest odpowiedzią na spontaniczną potrzebę uczniów do takich działań plastycznych jak: malarstwo, rysunek, modelowanie czy rzeĄba. Zajęcia w kole pozwalają poznać dzieciom narzędzia, materiały i techniki, oswoić się z różnorodnością problemów malarskich i uczyć się właściwego posługiwania i zastosowania poznanych technik. Cała działalność plastyczna dostosowana jest do możliwości każdego ucznia. Koło spełnia rolę edukacyjną i terapeutyczną .Uczniowie prezentują swoje prace z dużym powodzeniem (często zdobywając nagrody i wyróżnienia) w konkursach plastycznych organizowanych zarówno w szkole jak i poza nią. W celu rozbudzenia zainteresowań plastycznych uczniów organizowane są wyjścia na wystawy ,do muzeum, na zajęcia warsztatowe, plenerowe, oraz wycieczki.

W bieżącym roku szkolnym zajęcia w kole odbywają się w każdy wtorek . Opiekunem koła jest pani : Aniela Wojtaszek.

Mała galeria prac

Wystawa prac dzieci zorganizowana z okazji 25 – lecia SOSW nr 1