Koło Taneczne „Gwiazdeczki”

Koło taneczne istnieje w naszym Ośrodku od września 2003 roku. Należą do niego dziewczęta i chłopcy uczący się w naszych szkołach. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W lutym 2004 roku w drodze konkursu wyłoniono nazwę zespołu tanecznego – brzmi ona „Gwiazdeczki”.

Obecnie opiekunami koła tanecznego są:

  • Ewa Szachoń – instruktor tańca w Pałacu Młodzieży, wychowawca świetlicy,

  • Katarzyna Nowak – nauczyciel,

  • Małgorzata Brzezińska – nauczyciel,

  • Agnieszka Grzesło – nauczyciel.

W trakcie cotygodniowych zajęć uczniowie umają możliwość poznania różnych rodzajów tańca: disco, tańca towarzyskiego, tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz ludowych. Tworzymy również układy taneczne z wykorzystaniem elementów dramy, teatru oraz pantomimy. Stwarzamy naszym uczniom możliwość wyrażania siebie w ekspresji tanecznej, kształcimy estetykę i elegancję ruchu, rozwijamy zamiłowanie do tańca i muzyki.

Swoje umiejętności taneczne zespół „Gwiazdeczki” prezentuje na terenie szkoły podczas uroczystości szkolnych, np.: Festynów Rodzinnych, Dni Otwartych, Zakończenia Roku Szkolnego, Dni Sportu, Dni Dziecka oraz poza szkołą.

Jednak głównym naszym celem jest przygotowanie się do występów na organizowanym przez nas od 15 lat Wojewódzkim Przeglądzie Form Tanecznych MAGIA TAŃCA. Na ten Przegląd przyjeżdżają uczniowie placówek kształcenia specjalnego z całego regionu.