Koło Teatralne „Raz, Dwa, Trzyk”

Zajęcia Koła Teatralnego odbywają się wg ustalonego harmonogramu jeden raz w tygodniu. Uczęszcza na nie stała grupa dzieci oraz chętni. Celem spotkań jest rozszerzenie i pogłębienie kontaktu z kulturą i sztuką, a w szczególności z teatrem. Twórcza aktywność daje szanse uczestnikom na odkrywanie własnych zdolności i możliwości, rozwijanie wyobraźni, rozładowywanie negatywnych napięć poprzez pozytywne działanie. Podczas zajęć wykorzystujemy elementy biblioterapii, muzykoterapii oraz terapii plastyką. Jednym ze sposobów naszej pracy jest odejście od relacji formalnych: nauczyciel – uczeń, a zamiast tego nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. Tworzy to atmosferę partnerstwa, uczy koleżeństwa i współodpowiedzialności. Zajęcia Koła Teatralnego są doskonałym sposobem wielokierunkowego oddziaływania terapeutycznego oraz sprawdzoną formą pracy wychowawczej. Rozbudzają i rozwijają zainteresowania i zamiłowania. Służą kształtowaniu, pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy. Opiekunowie :

I. Muszyńska, U. Zajdel, Elżbieta Sobczak, Monika Smotrycka, Marcin Jurczak.

Szkolny Teatrzyk „Raz, Dwa, Trzyk”

W naszym Ośrodku od wielu już lat działa Szkolny Teatrzyk „Raz dwa trzyk”. Działalność Teatrzyku opiera się na tworzeniu przedstawień (nauka tekstów, piosenek, ruchu scenicznego, przygotowanie rekwizytów, strojów, scenografii). Daje on możliwość odgrywania prawdziwych ról aktorskich przed widownią. W przygotowaniu przedstawienia uczestniczy kilku nauczycieli.

Efekty swojej pracy uczniowie prezentują występując przed: rówieśnikami, rodzicami, pracownikami naszego Ośrodka oraz na przeglądach i festiwalach organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki m. in.:

– Regionalnym Przeglądzie Małych Form Kukiełkowych „Kukiełkowa Kraina”,

– Spotkaniach z Kolędą i Pastorałką w ZSZS nr1 w Szczecinie,

– Przeglądach Teatralnych organizowanych przez SOSW nr 1 w Policach.

Nagrody, które otrzymują dzieci, możliwość występowania na scenie oraz wyjazdy powodują, że chętnych dzieci do występów w Teatrzyku Szkolnym nie brakuje. Udział w tych zajęciach stanowi więc wyróżnienie.