Koło komputerowe

Zajęcia Koła komputerowego odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo i uczestniczyć w nim mogą uczniowie, których szczególnie interesują zajęcia z komputerem. Głównym celem zajęć jest:

  • nauka bezpiecznego posługiwania się wszystkimi elementami zestawu komputerowego,
  • nauka posługiwania się w podstawowym zakresie edytorem teksu "Word",
  • nauka obsługi prostych programów edukacyjnych.

  • Ponadto w trakcie zajęć uczniowie:
  • doskonalą sprawność manualną i koordynację wzrokowo - ruchową,
  • rozwijają sprawność grafomotoryczną,
  • doskonalą umiejeność czytania całościowego metodą bitów słowno - obrazkowych.
  • Okazją do sprawdzenia nabytych umiejętności jest udział w konkursach wiedzy komputerowej "Internetowa mądra głowa". Nasi uczniowie każdego roku z wielkim powodzeniem uczestniczą w tym bardzo miłym konkursie.