BIP

Szkolne Koło Turystyki Pieszej „Trampek”

Szkolne Koło Turystyki Pieszej „Trampek”, rozpoczyna swoją działalność od września 2015 roku. Liczy ono 7 członków jest to młodzież ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy z SOSW nr 1 w Szczecinie.
Celami Koła Turystyki Pieszej „Trampek”, są:
1. Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody,
2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej krajoznawstwa i turystyki rejonów,
3. Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu,
4. Integracja młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością.